НАШІ СТАТТІ

Оголошується тендер на проведення фінансового аудиту

28 листопада, 2022

 

ТОВ «М.В. КАРГО» (далі – Товариство) запрошує аудиторські фірми для участі у конкурсі з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року та аудиту консолідованої  фінансової звітності Групи за рік, що закінчиться 31 травня  2023 року (далі – Конкурс). 

  

До Конкурсу запрошуються аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, зокрема до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» та входять до міжнародної мережі. 

   

1. Завдання з аудиту фінансової звітності за рік, що завершився 31 грудня 2022 року, в т.ч. обов’язкового аудиту фінансової звітності включає: 

1.1. Аудит фінансової звітності ТОВ «М.В. Карго», складеною відповідно до МСФЗ за 2022 рік на українській та англійській мовах у трьох валютах - українська гривня, Долар США, Євро. Термін надання звіту незалежного аудитора – до 30 квітня 2022р.

 

2. Завдання з аудиту Консолідованої фінансової (Материнська компанія знаходиться у Нідерландах) звітності Групи за рік, що завершився 31 травня 2023 року  включає: 

2.1. Аудит фінансової звітності ТОВ «М.В. Карго», складеною відповідно до американських стандартів US GAAP за 2022 рік на українській та англійській мовах у трьох валютах – українська гривня, Долар США, Євро. Термін надання звіту незалежного аудитора (підписаного представнитством мережі у Нідерландах) – до 31 серпня 2023р.

 

3. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію. 

  

4. Валютою конкурсної пропозиції є гривня. 

 

5. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які: 

1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та  аудиторську діяльність» від 21.12.2017 №  2258-VIII до Аудиторів,  які можуть надавати  послуги  з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 

2) включені до  відповідного розділу  Реєстру  аудиторів  та  суб’єктів аудиторської діяльності; 

3) входять до міжнародної мережі; 

  4) не мають обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству. 

  

6. Вимоги до участі у тендер

6.1. Відповідність суб’єкта аудиторської діяльності вимогам, встановленим Законом про аудит. 

6.2. Включення до окремого розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

6.3. Наявність бездоганної репутації, відсутність порушень законодавства України претензій, скандалів та будь яких стягнень, професійної етики та Міжнародних стандартів аудиту. 

6.4. Професійний досвід аудиторської команди, зокрема партнерів, наявність сертифікатів, посвідчень, необхідних документів на право зайняття аудиторською діяльністю. 

6.5. Забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності. 

6.6. Наявність чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України. 

6.7. Відсутність обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству. 

6.8. Якість інформації, яка надається.

 

7. До проведення аудиту не допустять тих, хто (хоча б одна із опцій):

·       має родинні стосунки з членами органів управління організації

·       є членом органів управління або членом організації

·       є працівником організації

·       є працівником або співвласником підприємств, філії або інших структурних підрозділів організації

 

Для участі в тендері варто подати письмову заявку із: 

·       короткою інформацією про організацію (телефон, e-mail, вебсайт, прізвище, ім’я та по батькові контактної особи)

·       контактами або рекомендаціями двох контрагентів, яким надавали аналогічні послуги

·       комерційною пропозицією у гривнях та контактами відповідальної особи, уповноваженої відповідати на запитання щодо тендерної пропозиції

  

8. Для участі у Конкурсі необхідно подати наступні документи:  

8.1. Цінову пропозицію; умови оплати (відсоток авансування; часткова оплата до та після надання послуг; залежність вартості від курсових коливань), інформацію щодо строку, протягом якого конкурсна пропозиція вважається дійсною. 

8.2. Документи, які підтверджують, що сума винагороди аудиторської фірми, отриманої за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес і яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг. 

8.3. Копію Свідоцтва/виписки про реєстрацію аудиторської компанії (ЄДРПОУ).

8.4. Сертифікат на право провадити аудиторську діяльність.

8.5  Лист зацікавленості, в якому зазначити назву організації, адресу, контактну інформацію (телефон, факс, e-mail, вебсайт), прізвище, ім’я та по батькові контактної особи, запевнення незалежності; розуміння обсягу робіт.

8.6. Документ, який визначає повноваження особи на підписання договору (протокол зборів про призначення директором, наказ про виконання обов’язків директора, довіреність тощо). 

  

9. Графік проведення Конкурсу 

Для участі в тендері зацікавлені організації подають документи електронною поштою на адреси Julia_Nosal@neptune.ua із темою “Tender Audit”

 

Дедлайн – 18:00, 12 грудня 2022 року

 

Результати тендеру оголосимо на вебсайті

 

ТОВ «М.В. Карго» залишає за собою право звернутися за додатковими роз’ясненнями перед тим, як визначити переможця

 

Переможцем стане претендент, пропозиція якого відповідає зазначеним вимогам і є найвигіднішою з погляду вартості й термінів виконання замовлення

 

З переможцем тендеру укладемо угоду на надання аудиторських послуг

 

#